திருமண அழைப்பிதழ் (My Invitation)

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்


நமதூர் கீழத்தெரு மர்ஹூம் O. முஹம்மது சாலிஹ் அவர்களின் மகனும்,
O.M. முஹம்மது இலியாஸ், O.M. முஜிபுர் ரஹ்மான், O.M. நௌசாத் அலி, 
O.M. முஹம்மது தாஜுதீன் 

இவர்களின் தம்பியுமாகிய 


O.M. தவ்பிக் அலி 

திருமண அழைப்பிதழ்


பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற