இணையத்தில் இந்தியா..

நாம் வீட்டில் இருந்து கொண்டே நமக்கு தேவையான சான்றிதழ்கள்,
பாஸ்போர்ட் உள்ளிட்ட முக்கிய ஆவணங்களை பெற இதோ உங்களுக்காக...

All government office related links are available... ..

Obtain:
·         Birth Certificate
·         Caste Certificate
·         Tribe Certificate
·         Domicile Certificate
·         Driving Licence
·         Marriage Certificate
·         Death Certificate
·         Search More - How do I


·         PAN Card
·         TAN Card
·         Ration Card
·         Passport
·         Search More - How do I
·         Land/Property
·         Vehicle
·         With State Employment Exchange
·         As Employer
·         Company
·         .IN Domain
·         GOV.IN Domain
·         Search More - How do I
Check/Track:
·         Status of Stolen Vehicles
·         Land Records
·         Cause list of Indian Courts
·         Court Judgments (JUDIS )
·         Daily Court Orders/Case Status
·         Acts of Indian Parliament
·         Exam Results
·         Speed Post Status
·         Search More - How do I
·         Train Tickets Online
·         Air Tickets Online
·         Income Tax Returns
·         Search More - How do I
Contribute to:
·         Prime Minister's Relief Fund
·         Search More - How do I
Others:
·         Send Letters Electronically
·         Search More - How do I
Search for Available Services
Select from the menu to know the available Services contributed by Central Government Ministries/Departme nts, State Government, UT.
Recently Added Online Services
·         Tamil Nadu: View Water shed Atlas of Tamil Nadu
·         Tamil Nadu: E-Pension District Treasury Tirunelveli
·         Meghalaya: Search Electoral Roll Online by Name (2008)
·         Himachal Pradesh: Revised Pay and Arrears Calculator-Fifth Pay
·         Andhra Pradesh: Online Motor Driving School Information
Global Navigation
·         Citizens
·         Overseas
·         Government
·         Know India
·         Sectors
·         Directories
·         Documents
·         Forms
·         Acts
·         Rules
·         Schemes
·         Tenders
·         Home
·         About the Portal
·         Site Map
·         Link to Us
·         Suggest to a Friend
·         Help
·         Terms of Use
·         Feedback
·         Contact Us __,_._,

No comments:

Post a Comment

பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற