அணைத்து நோய்களை பற்றி தொகுப்புஇந்த இணையத்தளத்தில் சென்றால் நாம் அணைத்து விதமான நோயை பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளலாம்.வெறும் எழுத்துக்கள் மட்டும் அல்ல காணொளி (vedio) மூலமாக.


படித்து விட்டு கருத்துக்கள் இடுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.காரணம் நான் பதிக்கும் பதிப்புக்கள் உபயோகமா இல்லையா என்று தெரிந்துகொள்ள.
  
Interactive Sites on Medical Information
   

The tutorials listed below are interactive health education resources from the 
Patient Education Institute  . Using animated graphics each tutorial explains a procedure or condition in easy-to-read language. You can also listen to the tutorial. 

JUST CLICK ON YOUR PREFFERED AILMENT NOTE: These tutorials require a special Flash plug-in, version 6 or above... If you do not have Flash, you will be prompted to obtain a free download of the software before you start the tutorial.
    No comments:

Post a Comment

பதிவுகளை ஈமெயிலில் பெற